:
8(495)617-05-94
8(985)075-77-18
8(926)539-96-13
8(926)444-56-56
6170594@mail.ru
: 0
: 0.00 .
Testboy
:

- TESTBOY

-
TESTBOYTV216N DigitalMiniatureCurrentClamp9457.26
TESTBOYTV218 DigitalMiniatureCurrentClamp6675.88
TESTBOY3000 DigitalmultimetermitvoltagesensorandLED-torch6586.42
TESTBOYTV333 ()5598.89
TESTBOYPocket - High performance multimeter with big lc-display3824.53
TESTBOY2200 DigitalMultimeter3971.35
TESTBOY312 ()31955.45
TESTBOY313 ()4636.01
TESTBOYTV416A Adapter16ACEE-Schuko2441.30
TESTAVITSchuki2 SocketOutletTesterwithadjustableFITriggering5120.60
TESTBOYTV416 RotatingFieldTesterfor16ACEE-Systems4418.66
TESTBOY28 network wining tester16540.31
TESTBOYTV322 Infrared-Laser-Thermometer4501.82
TESTAVITSchuki1A ()3831.99
TESTBOYTV328 ()7911.73
TESTBOY26 DielectricstrengthCableTracer8438.18
TESTBOYlight100 Contact-freeVoltageTester110upto1000VAC1102.23
TESTBOYCarTester VoltageTesterforAutomobileElectronics1096.49
TESTBOY111 Contact-freeVoltageTester110upto1000VAC1375.78
TESTBOY130 Contact-freeMagnetFieldDetector1421.65
TESTBOY74 . ThicknessTester3947.84
TESTBOYTV465 Appliance Tester50159.43
TESTAVITSchuki1 SocketOutletTesterwithFITriggering30mA2241.36
TESTAVITSchuki3 SocketOutletTester(DirectlyShowing)1089.00
TESTBOYTV410N RotatingFieldDetector3579.09
TESTBOYTV455 InstallationTester(DINVDE0100 to 0600)86920.07
TESTAVITSchuki3A ()1421.65
TESTBOYTV430N DigitalInsulationTester17121.25
TESTBOY113 12 Contact-freevoltagetester12upto1000VAC1421.65
TESTBOY20plus Contact-freeVoltageTester110upto1000VAC1830.55
TESTBOY40Plus Two-PoleVoltageTester1356.28
TESTBOY11 Contact-freeVoltageTester110upto1000VAC1251.33
TESTBOY110 Contact-free Voltage Tester 12 up to 1000 V AC1328.18
TESTBOY72 . ThicknessTester20596.54
TESTBOYTV432A Adapter32ACEE-Schuko2642.02
TESTAVITSchuki2K SocketOutletTesterwithadjustableFITriggering5871.86
TESTBOYTV432 RotatingFieldTesterfor32ACEE-Systems4805.19
TESTBOYLight500 Robustandshock-resistantLEDlamp3726.47
TESTBOYTV325 Infrared-Laser-ThermometerwithLEDtorchlamp7203.48
TESTBOYTV440N DigitalResistanceTester18893.87
TESTBOY55 DigitalBrake fluid Tester(DOT3.4).54217.95
TESTBOY114 12 Contact-freevoltagetester12-1000VAC1453.20
TESTBOY15 Contact-freeVoltageTester110upto1000VAC1267.39
TESTBOY10 Contact-freeVoltageTester110upto1000VAC1144.10
TESTBOY75 ThicknessTesterformetallicmaterials34510.88
TESTBOYTV470 ApplianceTester(DINVDE0701,0702,0751)76504.52
TESTBOY70 . ThicknessTester36265.73
-
TESTBOYTV600 ()10861.14
TESTBOYTP-K05 , TP-K05 ()6276.16
TESTBOYTP-K03 , TP-K03 ()4396.30
TESTBOYTP-K02 TP-K02 ()3088.76
TESTBOYTP-K06 , TP-K06 ()6194.16
TESTBOYTP-K04 , TP-K04 ()4396.30
TESTBOYProfiIIILCD ()7880.40
TESTBOYProfiIIILED ()4627.41

-
| | | | |