:
8(495)617-08-07
8(985)075-77-18
8(926)539-96-13
8(926)444-56-56
6170594@mail.ru
: 0
: 0.00 .
Testboy
:

- TESTBOY

-
TESTBOYTV216N DigitalMiniatureCurrentClamp10718.23
TESTBOYTV218 DigitalMiniatureCurrentClamp7565.99
TESTBOY3000 DigitalmultimetermitvoltagesensorandLED-torch7464.61
TESTBOYTV333 ()6345.40
TESTBOYPocket - High performance multimeter with big lc-display4334.47
TESTBOY2200 DigitalMultimeter4500.86
TESTBOY312 ()36216.18
TESTBOY313 ()5254.15
TESTBOYTV416A Adapter16ACEE-Schuko2766.81
TESTAVITSchuki2 SocketOutletTesterwithadjustableFITriggering5803.35
TESTBOYTV416 RotatingFieldTesterfor16ACEE-Systems5007.82
TESTBOY28 network wining tester18745.69
TESTBOYTV322 Infrared-Laser-Thermometer5102.06
TESTAVITSchuki1A ()4342.92
TESTBOY26 DielectricstrengthCableTracer9563.27
TESTBOYTV328 ()8966.62
TESTBOYlight100 Contact-freeVoltageTester110upto1000VAC1249.19
TESTBOY111 Contact-freeVoltageTester110upto1000VAC1559.21
TESTBOYCarTester VoltageTesterforAutomobileElectronics1242.69
TESTBOY130 Contact-freeMagnetFieldDetector1611.21
TESTBOY74 . ThicknessTester4474.21
TESTBOYTV465 Appliance Tester56847.35
TESTAVITSchuki1 SocketOutletTesterwithFITriggering30mA2540.21
TESTAVITSchuki3 SocketOutletTester(DirectlyShowing)1234.20
TESTBOYTV410N RotatingFieldDetector4056.30
TESTBOYTV455 InstallationTester(DINVDE0100 to 0600)98509.42
TESTAVITSchuki3A ()1611.21
TESTBOYTV430N DigitalInsulationTester19404.08
TESTBOY113 12 Contact-freevoltagetester12upto1000VAC1611.21
TESTBOY20plus Contact-freeVoltageTester110upto1000VAC2074.62
TESTBOY11 Contact-freeVoltageTester110upto1000VAC1418.17
TESTBOY40Plus Two-PoleVoltageTester1537.11
TESTBOY110 Contact-free Voltage Tester 12 up to 1000 V AC1505.27
TESTBOY72 . ThicknessTester23342.74
TESTBOYTV432A Adapter32ACEE-Schuko2994.29
TESTAVITSchuki2K SocketOutletTesterwithadjustableFITriggering6654.78
TESTBOYTV432 RotatingFieldTesterfor32ACEE-Systems5445.88
TESTBOYLight500 Robustandshock-resistantLEDlamp4223.34
TESTBOYTV325 Infrared-Laser-ThermometerwithLEDtorchlamp8163.94
TESTBOYTV440N DigitalResistanceTester21413.06
TESTBOY55 DigitalBrake fluid Tester(DOT3.4).54780.34
TESTBOY114 12 Contact-freevoltagetester12-1000VAC1646.96
TESTBOY15 Contact-freeVoltageTester110upto1000VAC1436.37
TESTBOY10 Contact-freeVoltageTester110upto1000VAC1296.64
TESTBOY75 ThicknessTesterformetallicmaterials39112.33
TESTBOYTV470 ApplianceTester(DINVDE0701,0702,0751)86705.13
TESTBOY70 . ThicknessTester41101.15
-
TESTBOYTV600 ()12309.29
TESTBOYTP-K05 , TP-K05 ()7112.99
TESTBOYTP-K03 , TP-K03 ()4982.47
TESTBOYTP-K02 TP-K02 ()3500.60
TESTBOYTP-K06 , TP-K06 ()7020.05
TESTBOYTP-K04 , TP-K04 ()4982.47
TESTBOYProfiIIILCD ()8931.12
TESTBOYProfiIIILED ()5244.40

-
| | | | |